Vaccineren.

In Nederland worden kinderen automatisch gevaccineerd als ze 2 maanden oud zijn. 
Het is een standaard programma vanuit het RIVM (overheid). De spuit ligt vaak al klaar als de ouders met hun kind bij het consultatiebureau komen. Maar is vaccineren nu wel zo goed. Ouders worden daar weinig tot niet over geïnformeerd op het consultatiebureau. Er worden van vaccins  geen bijsluiters gegeven aan ouders. Dat is vreemd als je bedenkt dat het in Nederland verplicht is om bijvoorbeeld bij medicijnen wel een bijsluiter te geven. Er wordt dringend geadviseerd deze eerst te lezen voordat het medicament genomen wordt. Zo bent u op de hoogte van de mogelijke bijwerkingen en kunt u die herkennen. Vaccinaties kunnen ook bijwerkingen hebben. Je kunt je afvragen waarom daar dan geen bijsluiter bij is.

De laatste jaren is er veel te lezen over vaccineren. Er zijn groepen die ervan overtuigd zijn dat we massaal tegen allerlei ziekten moeten vaccineren om zo te pogen deze de wereld uit te helpen. En dan zijn er een aantal groepen die er van overtuigd zijn dat vaccineren geen goede zaak is. Dat ziek zijn onderdeel van het leven is en je ook sterker kan maken.

Afgelopen jaren heb ik me behoorlijk in deze materie verdiept en ben tot de conclusie gekomen dat vaccineren niet per definitie goed is. Er kunnen ook vervelende gevolgen aan vaccineren zitten.

Er zijn wat mij betreft een aantal bezwaren tegen vaccineren. Het vroege tijdstip in het kinderleven is er één. Met 2 maanden begint het kind net zijn immuunsysteem te ontwikkelen en wordt daar al een beroep op gedaan om maar liefst tegen 7 ziekten antistoffen te maken. Een ander groot bezwaar dat ik tegen vaccineren heb is de vanzelfsprekendheid. Gelukkig wordt de laatste jaren steeds minder. Maar het blijft voor ouders een lastige keus. Er is zoveel informatie via internet te verkrijgen, die vaak voor of tegen is. Daartussen lijkt niets te zitten. Wat me opvalt is vooral dat zowel bij de voorstanders als de tegenstanders de keus voort komt uit angst. Vaccineren omdat men bang is voor de ziektes of de mogelijk complicaties. Niet vaccineren omdat vaccinaties ook schade kunnen toebrengen aan het kind.
In mijn praktijk ga ik met ouders in gesprek over de beweegredenen van de keus om wel of niet te vaccineren. Waar liggen eventuele angsten en zijn deze reëel. Hoe kun je deze angsten de baas worden om dan de keus te maken vanuit vertrouwen en kennis.
Ouders willen de beste keus maken voor hun kind en moeten daar afwegingen in maken. Bij het maken van de keus kan  ik hen ondersteunen. In  het gesprek komen gevolgen van wel of niet vaccineren.Ik geef informatie over eventuele alternatieven.  Uiteindelijk maakt de ouder de keus en dat kan variëren van niet vaccineren, wel vaccineren, deels vaccineren, op latere leeftijd starten met vaccineren, vaccineren onder homeopathische begeleiding of homeopathische profylaxe. (op homeopatische wijze je kind voorbereiden op mogelijke ziekte)

Heeft u twijfels over vaccineren, neem gerust contact met mij op.
Anita der Kinderen  0611342974