Ik ben Anita der Kinderen. Mijn opleiding tot Klassieke Homeopaath volgde ik  in Almelo, waar ik in 1999 ben afgestudeerd. 
  
In 2007 was ik in de gelegenheid een eigen praktijk op te starten. Door de jaren heen volg ik jaarlijks diverse bijscholingen  vanuit de beroepsvereniging van Klassiek Homeophaten, de NVKH.  Samen met collega’s kom ik geregeld bij elkaar voor intervisie en het uitwisselen van ervaringen en kennis.
In 2012 heb ik de scholing tot Cease-therapeut succesvol afgerond.

Naast mijn praktijk ben ik regio-contactpersoon voor de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, de NVKP.  Dit is een vereniging die meer informatie wil geven over de mogelijke nadelen van vaccineren. Ik geef voorlichting en zo nodig advies over vaccineren en de alternatieven. Daarbij is voor mij van belang dat men de keus maakt vanuit kennis over zowel de voor-  als de mogelijke nadelen. Vanuit kennis en niet vanuit angst.
wie ik ben: